Wcollection Wcollection
MÖNSTER: Summer cardigans size 56-170 (Physical) by MW Crafts -pappersmönster/printed on paper

MÖNSTER: Summer cardigans size 56-170 (Physical) by MW Crafts -pappersmönster/printed on paper

229 SEK205 SEK
Snabbsydda koftor och boleros med alla möjligheter och kombinationer, tillåter dig att vara extra kreativ. Använd t ex dina fina gamla knappar du har hemma men aldrig vet vad du ska använda till, sy fast band och knyt en rosett eller använd tryckknapp.

Svårighetsgrad: Lätt
Förkunskaper: Grundkunskaper inom sömnad, sy kantband
Storlekar: 56-170
Sys i jersey eller medel tjockt - lätt trikå

Vid köp av detta mönster ingår du ett avtal med MW Crafts.
Avtalet är personligt och kan inte överlåtas eller ändras.
I köpet ingår en licens där du har rätt att sy och sälja plagg, som du själv sytt,
utifrån detta mönster.
Det är förbjudet att dela, kopiera eller sälja detta mönster.
Det är heller inte tillåtet att anlita annan part för tillverkning av plagg utifrån detta mönster.

Det ska framgå vid försäljning eller marknadsföring att mönstret är från MW Crafts

Överträdelse av avtal kommer att beivras i svensk domstol.

------------------------------------------------------------------
English tutorial avalible soon!

Quickly sewn cardigans and boleros with all possibilities and combinations, that allows you to be even more creative! Use your old pretty buttons you got at home but never know what to use for, sew a ribbon and tie a bow or use snap buttons.


Skill-level: Beginner
Prerequisites: Basic knowledge in sewing, sew trim

Sizes: 56-170

Size guide

US...........UK.........EUROPE........AUSTRALIA
12-18 m....12 m .....80 cm
18-24 m....18 m......80-86 cm.......18 m
23/24 m....24 m......86-92 cm.........2
2T............2-3.........92-98 cm........3
4T............3-4........98-104 cm........4
5..............4-5........104-110 cm......5
6..............5-6........110-116 cm......6
6X-7..........6-7........116-122 cm......7
7 to 8.........7-8........122-128 cm......8
9 to 10.......8-9........128-134 cm.......9
10............9-10.......134-140 cm......10
11............10-11......140-146 cm......11
14............11-12.......146-152 cm.....12

Sew in jersey or some other medium thick-light weight knitted fabric

Legal agreements

When buying this pattern, you enter into a contract with MW Crafts.
The agreement is personal and can not be transferred or modified.
The purchase includes a license which you have the right to sew and sell the garments that you sewed,
based on this pattern.
It is forbidden to share, copy or sell this pattern.
It is also not allowed to hire another party for the manufacture of garments from this pattern.

It shall be stated in the sale or marketing that the pattern is from MW Crafts

Violation of the agreement will be prosecuted in Swedish court.


Den här produkten finns ej i lager