Wcollection Wcollection
MÖNSTER Flounce dress 80-122 (Physical)  by MW crafts -printed on paper/pappersmönster

MÖNSTER Flounce dress 80-122 (Physical) by MW crafts -printed on paper/pappersmönster

149 SEK135 SEK
Sötaste sommarklänningen med ett eller två lager volang - det väljer du.
Enkel, rolig sömnad och mycket omtyckt klänning av barnen!

Svårighetsgrad: Lätt
Förkunskaper: Grundkunskaper inom sömnad, sy kantband
Storlekar: 80-122
Sys i jersey eller medel tjockt - lätt trikå

Vid köp av detta mönster ingår du ett avtal med MW Crafts.
Avtalet är personligt och kan inte överlåtas eller ändras.
I köpet ingår en licens där du har rätt att sy och sälja plagg, som du själv sytt,
utifrån detta mönster.
Det är förbjudet att dela, kopiera eller sälja detta mönster.
Det är heller inte tillåtet att anlita annan part för tillverkning av plagg utifrån detta mönster.
Det ska framgå vid försäljning eller marknadsföring att mönstret är från MW Crafts

Överträdelse av avtal kommer att beivras i svensk domstol.

------------------------------------------------------------------

Cutest summerdress with one or two layers of flutter - you choose.
Easy, fun sewing and very popular dress among the kids!
Skill-level: Beginner
Prerequisites: Basic knowledge in sewing, sew trim

Sizes: 80-122
Size guide
US...........UK.........EUROPE........AUSTRALIA
12-18 m....12 m .....80 cm
18-24 m....18 m......80-86 cm.......18 m
23/24 m....24 m......86-92 cm.........2
2T............2-3.........92-98 cm........3
4T............3-4........98-104 cm........4
5..............4-5........104-110 cm......5
6..............5-6........110-116 cm......6
6X-7..........6-7........116-122 cm......7
7 to 8.........7-8........122-128 cm......8
9 to 10.......8-9........128-134 cm.......9
10............9-10.......134-140 cm......10
11............10-11......140-146 cm......11
14............11-12.......146-152 cm.....12

Sew in jersey or some other medium thick-light weight knitted fabric
The tutorial is well described with photos and text.
The tutorial includes information about fabric range
Download the tutorial after you have bught the pattern from down below this page
Legal agreements

When buying this pattern, you enter into a contract with MW Crafts.
The agreement is personal and can not be transferred or modified.
The purchase includes a license which you have the right to sew and sell the garments that you sewed,
based on this pattern.
It is forbidden to share, copy or sell this pattern.
It is also not allowed to hire another party for the manufacture of garments from this pattern.

It shall be stated in the sale or marketing that the pattern is from MW Crafts

Violation of the agreement will be prosecuted in Swedish court.

Link to tutorials:
Länk till tutorials:
https://www.dropbox.com/sh/1gwirqo74e42snk/AAABAtT5dUoMY2dQjMYES_8ra?dl=0